Podrobnosti záznamu

Název
   Content of aluminium in surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Další názvy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)