Podrobnosti záznamu

Název
   Content of aluminium in surface water at years 2008-2009: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Další názvy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)