Podrobnosti záznamu

Název
   Content of arsenic in surface water at years 1984-1993: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Další názvy
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)