Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 1984-1994: Basin of the Upper Vltava river
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy