Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 1984-1995: Basin of the Labe river (headwater)
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)