Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 1985-1995: Basin of the Lower Vltava river
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy