Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 1985-1996: Basin of the Morava river
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy