Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 1987-1996: Basin of the Dyje river
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje