Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje