Podrobnosti záznamu

Název
   Content of cadmium in surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Další názvy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy