Podrobnosti záznamu

Název
   Content of lithium in surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Další názvy
    Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy