Podrobnosti záznamu

Název
   Crustal provenance and Early Palaeozoic continenal break up of N Gondwana: A Nd isotope and REE study of (meta)granitoids from the pre-Variscan basement, n Bohemian massif, Central Europe
Autor
   Crowley, Quentin
   Kachlík, Václav
   Patočka, František
Datum vydání
    2003
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Kachlík, 1466 ÚGP REE, Nd isotopes, metagranioids, Saxothuringicum, Bohemian massif
Klíčové slovo
    Basement
    Bohemian
    Break
    Central
    Continenal
    Crustal
    Early
    Europe
    Gondwana
    Isotope
    Massif
    Meta)granitoids
    Nd
    Palaeozoic
    Pre-Variscan
    Provenance
    REE
    Study
Abstrakt (anglicky)
   The metagranitoids of the N part of the Bohemian Massif were studie using Nd isotopes and REE with the aim to find out crustal provenance of this segment of the BM.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012