Podrobnosti záznamu

Název
   České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
Editor
    Ira, V.
    Vaishar, A.
Nakladatel
    Regiograph
    Ústav geoniky AV ČR Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    České
    Milénia
    Počátku
    Regiony
    Slovenské
    Třetího
Části této monografie
    Geografie malých oblastí
    Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska