Podrobnosti záznamu

Název
   Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
Autor
   Kříž, Vlastimil
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2006
Fyzický popis
    125 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    dizertace
Poznámky
    Projekt: GA105/01/0332, GA ČR, CZ
    Projekt: GA106/98/1013, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    coal
    organic wastes
    pyrolysis
Klíčové slovo
    Dynamický
    Model
    Odpady
    Organickými
    Pyrolýzy
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   Byly hodnoceny produkty pyrolýzy samotného černého uhlí a jeho směsí s organickými odpady. Zjištěna distribude organogenních prvků do finálních produktů pyrolýzy. Na vzorku samotného uhlí a jeho směsi s 30% bavlny je demonstrována dynamika tvorby tuhého zbytku, kapalných a plynných odpadů.
Abstrakt (anglicky)
   Pyrolysis products of bituminous coal alone and their mixtures with organic wastes were evalued. The distribution of organogenic elements into final pyrolysis products was found. The dynamic process creation of solid, liquid and gaseous products was demonstrated on coal alone and its mixture with 30% wt. of coton.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012