Podrobnosti záznamu

Název
   Expert assessment and needs analysis of the current use of gravel deposits in specific areas of ST-2, with respect to the non-reserved mineral bearing Pňovice (D 3045700)
Další názvy
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)