Podrobnosti záznamu

Název
   Expert assessment of the issue of asbestos silicates in the extraction and processing of minerals - building stone for the use of exclusive deposit Litice near Pilsen - Dubová hora
Další názvy
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora