Podrobnosti záznamu

Název
   Expert assessment of the necessity of the occupation of agricultural land for mining and Current analysis needs to make the non-reserved mineral deposits - gravel-Slavíč Klokočí (D 3220701)
Další názvy
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)