Podrobnosti záznamu

Název
   Expert assessment of the need for further use of the CGS, respectively. continued extraction of sand and gravel deposits Otradovice non-exclusive with respect to the public interest, Village Skorkov
Další názvy
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov