Podrobnosti záznamu

Název
   Expert comments on the 'Project Phase I landfill reclamation TKO Květná - landscaping landfill surface and its degassing'
Další názvy
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"