Podrobnosti záznamu

Název
   Expert Opinion about approval of Preliminary Licences for Mineral Exploitation of Mining Claim Okřešice enlargement over Srní-Okřešice and Zahrádky-Srní deposits(glass and foundry sand) in the framework of Actualized Regional Raw Material Policy. Expert opinion No. 441/338/2010
Další názvy
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009