Podrobnosti záznamu

Název
   Expert opinion on interpellation Deputy CGS JUDr. V. Barta to sense the state mineral policy and the data on the quality and volume of extracted coal reserves in the deposit-Tušimice Libouš
Další názvy
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš