Podrobnosti záznamu

Název
   Expert opinion on the draft CGS Update No. 1 Principles of Territorial Development of the Pilsen Region
Další názvy
    Odborné vyjádření ČGS k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje