Podrobnosti záznamu

Název
   Expression of CGS building permit 'Extension warehouse products SO 004' in the cadastral Sokolov sites of No. 1210/1, 1210/138 and 1210/140.
Další názvy
    Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140