Podrobnosti záznamu

Název
   Expression of intent to CGS project 'Production hall Jirkov, Fun Farm' on the land parcel. No 1730/1, 1730/6, 1730/7 and 1730 to 1710 in the cadastral Jirkov near Chomutov
Další názvy
    Vyjádření ČGS k záměru stavby "Výrobní hala Jirkov, Za Farmou" na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova