Podrobnosti záznamu

Název
   Fontes Archaeologicic Pragensis
Nakladatel
    Národní muzeum
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-7036-209-X
Klíčové slovo
    Archaeologicic
    Fontes
    Pragensis
Části této monografie
    Anthropologische Auswertung der Menschlichen Skelette von Nova Ves.
    Skelettüberreste aus dem Gräberfeld der Aunjetitzer Kultur bei Vepřek (Bez. Mělník)