Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzickogeografický sborník. 1
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta MU
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Fyzickogeografický
    Sborník
Části této monografie
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí