Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
Nakladatel
    Geofyzikální ústav SAV
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekológii
    Fyzikálne
    Geofyzike
    Geológii
    Hornin
    Vlastnosti
    Využitie
Části této monografie
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
    Paleomagnetismus a paleogeografie permo-karbonských hornin Českého masívu (příspěvek k projektu PANGEA)
    Samovolná inverze remanence produktů tepelné alterace smythitového koncentrátu