Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
Editor
    Túnyi, I.
Nakladatel
    Geofyzikálny ústav SAV
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    Ekológii
    Fyzikálne
    Geofyzike
    Geológii
    Hornín
    Vlastnosti
    Využitie
Části této monografie
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Kompenzace setrvačných vlastností kalorimetru se zaměřením na Seteram C 80
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků