Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
Editor
    Fojtek, A.
Nakladatel
    VŠBTU
    Vysoká škola báňská TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologii
    Fyzikální
    Geofyzice
    Geologii
    Hornin
    Referátů
    Sborník
    VI
    Vlastnosti
    Využití
Části této monografie
    Fyzikální charakteristika bělského zlomu
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie