Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemické faktory pro geotermii
Další názvy
    Geochemical factors for geothermometry
Autor
   Pačes, Tomáš
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geothermometer, thermal water, fossil water, hydrogeochemistry, geothermal energy, hydrogeochemical processes, water rock interaction
Klíčové slovo
    Faktory
    Geochemické
    Geotermii
Abstrakt (česky)
   Kapitola pojednává o procesech interakce mezi vodou a horninami v geotermálních systémech. Forma prezentace je stručná a populární. Uvedeny jsou dva geochemické geotermometry, které využívají koncentrací SiO2, Na, K a Ca v podzemních vodách k odhadu teploty v hloubce geotermálních systémů. Na základě chemické rovnováhy s chalcedonem jsou odhadnuty teploty vody a hloubky kde se tvořil jejich chemismus. Vzorky vody k analýze byly odebrané ze čtyř hlubokých vrtů v Českém masivu a z Vřídla v Karlových Varech.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical factors for geothermometry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014