Podrobnosti záznamu

Název
   Geological Map of Western Carpathians and Adjacent Areas 1:500 000
Další názvy
    Geologická mapa Západních Karpat a okolí 1:500 000
Autor
   Lexa, Jaroslav
   Pálenský, Peter
   Stráník, Zdeněk
Datum vydání
    2002
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Western Carpathians, litostratigraphy, geological units
Klíčové slovo
    1:500
    000
    Adjacent
    Areas
    Carpathians
    Geological
    Map
    Western
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa Západních Karpat je výsledkem mezinárodního výzkumného projektu řešeného Rakouskem, Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Ukrajinou v rámci Středoevropské Iniciativy, sekce A - Geologie
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of Western Carpathians is result of international geological research project and team from Central European Countries (Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Ukraine) as project of the Central European Initiative, section A-Geology
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014