Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická mapa James Ross Island
Další názvy
    Basic geological map of the James Ross Island, Antartica
Autor
   Mixa, Petr
   Mlčoch, Bedřich
   Nývlt, Daniel
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Antartica, James Ross Island,
Klíčové slovo
    Geologická
    Island
    James
    Mapa
    Ross
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa severní části ostrova James Ross 1:25 000, Antarktida, se zvláštním zřetelem na kvartérně geologické, vulkanologické a geomorfologické jevy.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the James Ross Island, Antartica
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014