Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
Další názvy
    Geological map of the Sébaco, Central Nicaragua
Autor
   Baldík, Vít
   Baroň, Ivo
   Čáp, Pavel
   Havlíček, Pavel
   Mrázová, Štěpánka
   Novák, Zdeněk
   Novotný, Roman
   Obando, Tupac
   Přichystal, Antonín
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map of the Sébaco, Central America, Nicaragua
Klíčové slovo
    Centrální
    Geologická
    Mapa
    Nikaragua
    Oblasti
    Sébaco
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa oblasti Sébaco, Centrální Nikaragua je sestavena na základě podrobného geologického mapování, je plně dokumentována, zobrazuje různé typy vulkanických hornin, jejich sekvence, litostratigrafii a vyčleňuje kvartérní uloženiny.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Sébaco, Central Nicaragua
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014