Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka
Editor
    Bubík, M.
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
Nakladatel
    Muzeum Beskyd
Místo vydání
    Frýdek Místek
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-86166-15-5
Fyzický popis
    53 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Materiály
   10
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Geological history and present of the Frýdeckomístecko Region
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Frýdek Místek
    geography
    geology
Klíčové slovo
    Frýdeckomístecka
    Geologická
    Minulost
    Přítomnost
Abstrakt (česky)
   Kniha se zabývá geologií flyšového pásma a základními rysy reliéfu Frýdeckomístecka. Zvláštní pozornost je věnována svahovým deformacím, psedokrasu v oblasti Lysé hory a Kněhyně i vybraných lokalitám, které jsou výjimečné z hlediska geologie a geomorfologie. Publikace je doplněna slovníkem odborných termínů.
Abstrakt (anglicky)
   Book deals with geology of the flysch belt and basic relief features of the Frýdeckomístecko Region. Special attention is devoted slope deformations , pseudokarst forms in the territory of the Lysá hora Mt. And Kněhyně Mt. as well as selcted sites, which are unique from viewpoint of geology and geomorphology. Book is completed by geological glossary of special terms.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012