Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
Další názvy
    Geological study: Research of the natural and geological hazards in the area of León, La Paz Centro and Malpaisillo
Autor
   Havlíček, Pavel
   Hradecký, Petr
   Hrubeš, Martin
   Kycl, Petr
   Mlčoch, Bedřich
   Mrázová, Štěpánka
   Novák, Zdeněk
   Opletal, Mojmír
   Prichystal, Antonín
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2000
Fyzický popis
    163 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Český geologický ústav-Praha
    Verze: Výzkumná zpráva
Výraz tezauru
    Development Assistance Program of the Czech Goverment,natural and geological hazards, geology, geodynamic analysis,engineering geological zoning.
Klíčové slovo
    Centro
    Geologická
    Horninového
    León
    Malpaisillo
    Měst
    Oblasti
    Paz
    Prostředí
    Přírodních
    Rizik
    Studie:Výzkum
    Zranitelnosti
Abstrakt (česky)
   projekty mezinárodní spolupráce,litostratigrafie,vulkanismus,vulkanické sedimenty,geologická interpretace,Nikaragua
Abstrakt (anglicky)
   Geological study: Research of the natural and geological hazards in the area of León, La Paz Centro and Malpaisillo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014