Podrobnosti záznamu

Název
   Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
Další názvy
    Geological and geophysical model of the Earth crust at the intersection of seismic profiles 8HR/85 and CEL 10
Autor
   Hubatka, František
   Švancara, Jan
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    16 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Objednatel: MS ÚFZ MU
    Verze: MŽP ČR
Výraz tezauru
    CELEBRATION 2000
    crustal structure
    Moho
    seismic profile 8HR/85
    seismic reflection method
    seismic refraction method
Klíčové slovo
    8HR/85
    10
    CEL
    Geologicko-geofyzikální
    Křížení
    Kůry
    Místě
    Model
    Profilů
    Zemské
Abstrakt (česky)
   Práce prináší rozfázování vlnového pole reflexního seismického profilu 8HR/85 v širším okolí křižovatky s refrakčním profilem CEL 10 odměřeným v rámci projektu CELEBRATION 2000.
Abstrakt (anglicky)
   Práce prináší rozfázování vlnového pole reflexního seismického profilu 8HR/85 v širším okolí křižovatky s refrakčním profilem CEL 10 odměřeným v rámci projektu CELEBRATION 2000.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012