Podrobnosti záznamu

Název
   Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2100
    části
    Českého
    Geologický
    KTB
    Masivu
    Model
    Návaznosti
    SRN
    úkolu
    Ultrahluboký
    Vrt
    Výzkumného
    Západní
    Závěrečná
    Zpráva
Části této monografie
    Časoprostorové rozložení seismicity v oblasti západočeských zemětřesných rojů