Podrobnosti záznamu

Název
   Graptoliti a palaeoscolecidi ? tradice a naděje stratigrafie
Další názvy
    Graptolites and palaeoscolecidans: Tradition and odds of stratigraphy
Autor
   Kraft, Petr
Datum vydání
    2002
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    diversity
    palaeoscolecidans
    Petr Kraft graptolites
    stratigraphy
Klíčové slovo
    Graptoliti
    Naděje
    Palaeoscolecidi
    Stratigrafie
    Tradice
Abstrakt (česky)
   Cílem je zmapovat stav výzkumu ordovických graptolitů v barrandienu a jejich využití jako vůdčích fosílií ve stratigrafii. Je diskutována problematika stratigrafických korelací a možná role palaeoscolecidů.
Abstrakt (anglicky)
   The goal is to document the present state of the research of graptolites and their role as index fossils in the Ordovician of the Barrandian area. Problems of stratigraphic correlation and potential role of palaeosocolecidans are discussed.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012