Podrobnosti záznamu

Název
   Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
Další názvy
    Gravity prospecting of subsoil in underground fuel storage No. 230/H 107A at Čepro, Inc. store, locality Včelná
Autor
   Blecha, Vratislav
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    cavity
    fuel storage tank
    gravity survey
Klíčové slovo
    107A
    230/H
    č
    Čepro
    Gravimetrický
    Lokalita
    Nádrže
    Podloží
    Průzkum
    Skladě
    Skladovací
    Včelná
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický průzkum dutin v podloží podzemní skladovací nádrže na palivo
Abstrakt (anglicky)
   Gravity prospecting for cavities under the subsurface fuel storage tank
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012