Podrobnosti záznamu

Název
   Hašek V., Nekuda R., Unger J., eds.: Ve službách archeologie III.
Nakladatel
    MVS Brno, AÚ AV SR Nitra
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-7275-029-1
Klíčové slovo
    Archeologie
    Eds
    Hašek
    III
    Nekuda
    Službách
    Unger
Části této monografie
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)