Podrobnosti záznamu

Název
   Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
Další názvy
    Break down of the water tunnel Škvařeč - Běleč of the Vír water-supply, recommendation for continuation of remedial measures: Supplement to the CGS Report from 13.02.06.
Autor
   Zvelebil, Jiří
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    gneisses, rock slope, deep seated landslide, remedial measures modiffication, landslide monitoring
Klíčové slovo
    13.2.06
    ČGS
    Další
    Dne
    Doplňky
    Doporučení
    Havárie
    Oblastního
    Postup
    Prací
    Stanovisku
    štola
    Švařec-Běleč
    Vírského
    Vodovodu
Abstrakt (česky)
   Syntéza výsledků mapování povrchových tvarů svahu nad porušeným místem štoly v kombinaci s výsledky geofyzikálního profilování přinesla další argumenty pro spojení havárie trouby přivaděče s deformacemi skalního masívu v důsledku existence rozsáhlé, 100 m hluboko zasahující svahové deformace v rulovém masívu. Byla zdůrazněno, že projekt konečného snanačního opatření by měl přihlédnout k možnosti soustředění většiny deformací do prostorově značně omezených oblastí průchodu smykových zón svahové poruchy. Pro stanovení současné aktivity svahových pohybů byla navržena a v terénu vyznačena monitorovací síť pro velmi přesná dilatometrická měření.
Abstrakt (anglicky)
   Break down of the water tunnel Škvařeč - Běleč of the Vír water-supply, recommendation for continuation of remedial measures: Supplement to the CGS Report from 13.02.06.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014