Podrobnosti záznamu

Název
   Heavy mineral concentrates map 1, 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89B
Další názvy
    Mapa koncentrací těžkých minerálů 1, 1:50,000, oblast zamtyn Nuruu, list L-47-89B
Autor
   Aichler, Jaroslav
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Mongolia, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Klíčové slovo
    1:50,000
    Area
    Concentrates
    Heavy
    L-47-89B
    Map
    Mineral
    Nuruu
    Sheet
    Zamtyn
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa v oblasti Zamtyn Nuruu v měřítku 1:50 000 shrnující současný stav popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, vyhledávací průzkumy včetně negativních ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   On the map are bring up sampling point of panning samples with contents of gold, scheelite, cassiterite, and bismutite and its source areas on the map sheet L-47-89B.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014