Podrobnosti záznamu

Název
   Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
Nakladatel
    Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-89060-14-6
Klíčové slovo
    Historické
    Konferencie
    Mapy
    Vedeckej
    Zborník
Části této monografie
    Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica