Podrobnosti záznamu

Název
   Historický Důl Jeroným v Čisté
Autor
   Daněk, T.
   Hrubešová, E.
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kořínek, R.
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Michalčík, P.
   Rambouský, Zdeněk
   Žůrek, P.
Nakladatel
    Ediční středisko VŠB TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-248-1757-6
Fyzický popis
    82 s.8120
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Medieval Mine Jeroným in Čistá
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Medieval Mine Jeroným
    monitoring
    stability of underground spaces
Klíčové slovo
    Čisté
    Důl
    Historický
    Jeroným
Abstrakt (česky)
   Monografie shrnuje základní informace o středověkém Dole Jeroným. Základ díla tvoří informace o geomechanickém a geologickém monitoringu. Stručně je popsán distribuovaný měřicí systém, který umožňuje kontinuální sledování vybraných parametrů. Zvláštní pozornost je věnována seizmickému zatížení důlních prostor. Uvedeny sou i první poznatky z matematického modelování.
Abstrakt (anglicky)
   This monograph concentrates basic information about medieval Mine Jeroným. Information about geomechanical and geological monitoring is foundation about this book. Distributed control system that enables continuous observing of selected parameters is briefly described. Special attention is applied to seismic loading of underground spaces. First results from mathematical modeling is also presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012