Podrobnosti záznamu

Název
   Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec
Další názvy
    The brown coal mine in the archiepiscopal manor of Světec
Autor
   Čejchanová, Alena
   Habel, Johann
   Jírů, Roman
   Rojík, Petr
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2011
ISBN
    978-80-7075-768-0
Fyzický popis
    70 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    history, coal mining, brown coal, North Bohemian Coal Basin, Bilina, Světec
Klíčové slovo
    Arcibiskupského
    Důl
    Hnědouhelný
    Panství
    Světec
Abstrakt (česky)
   V Archivu ČGS byla nalezena fotokopie rukopisu z 18. století (originál zde není uložen). Rukopis je napsán tzv. kurentem. Tímto typem písma se tehdy běžně psalo na území Rakousko-Uherska. Nese název 'Popis hnědouhelného dolu arcibiskupského panství Světec' a je napsán německy. Tento dokument popisuje dolování a využívání hnědého uhlí v malém podpovrchovém dole u Světce v roce 1766. Je napsán panem J. P. Habelem, o němž víme, že byl písařem panství Postoloprty. Rukopis Habelovy zprávy má 24 stran, je rozdělen na 22 oddílů. Ke zprávě je přiloženo 5 obrazových příloh, které jsou začleněny do textu a opatřeny stručným popisem. Při překladu zprávy do češtiny se ukázalo, že tento dokument je jedinečným a cenným zdrojem informací o dolování hnědého uhlí v severních Čechách.
Abstrakt (anglicky)
   The brown coal mine in the archiepiscopal manor of Světec
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014