Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
Další názvy
    Evaluation of ecosystem functions and services in the Czech Republic
Autor
   Burešová, Renata
   Chuman, Tomáš
   Cudlín, Pavel
   Černý, Karel
   Engstová, Barbora
   Guth, Jiří
   Hesslerová, Petra
   Petříček, Václav
   Plch, Radek
   Pokorný, Jan
   Prokopová, Marcela
   Romportl, Dušan
   Seják, Josef
   Skořepová, Irena
   Stará, Lenka
   Vacek, Václav
   Vyskot, Ilja
   Zapletal, Miloš
Nakladatel
    Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    2010
ISBN
    978-80-7414-235-2
Fyzický popis
    197 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    ecosystem services,ecosystems of the Czech Republic,biogeochemical cycling, energy-material fluxes, hydrological cycles, ecosystem functions, sustainable development, social and economic lives
Klíčové slovo
    České
    Ekosystémů
    Funkcí
    Hodnocení
    Republiky
    Služeb
Abstrakt (česky)
   Dostatečné poskytování životodárných ekosystémových služeb je prvním předpokladem udržení základních existenčních podmínek pro kvalitní život. Cílem této publikace je popsat a objasnit dlouhodobé interakce mezi ekosystémy ČR a jejich vnějším prostředím v podmínkách globálních změn. Biogeochemické cykly a jejich fungování představují hlavní metodické principy v této publikaci. Vysvětlení souvislostí energo-materiálových toků a hydrologických cyklů ve fungování přírodních a přírodě blízkých ekosystémů v porovnání s antropogenními ekosystémy je základní cestou ke zvyšování ochrany přírody a krajiny a k udržitelnému rozvoji společenského a ekonomického života.
Abstrakt (anglicky)
   Evaluation of ecosystem functions and services in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014