Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
Editor
    Míchal, I.
Nakladatel
    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Doporučení
    Hodnocení
    Krajinného
    Metodické
    Rázu
    Správě
    Uplatňování
    Veřejné
Části této monografie
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa