Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
Autor
   Georgiovská, Lucie
   Koníček, Petr
   Ptáček, Jiří
   Staš, Lubomír
   Stašová, V.
   Vavro, Leona
Nakladatel
    DIAMO GEAM Dolní Rožínka
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2012
Fyzický popis
    100 s. : CD-ROM
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 6
Předmětová kategorie
    Q-index
    Rock Mass Rating - RMR
    Rock Quality Designation - RQD
Klíčové slovo
    Bukov
    Geotechnický
    Hodnocení
    Horského
    Kvality
    Masivu
    Milasín
    Plynu
    Podzemního
    Průzkum
    Vybudování
    Záměr
    Zásobníku
Abstrakt (česky)
   Tato souhrnná zpráva hodnotí výsledky provedených prací na projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov. V první části zpravy jsou hodnoceny fyzikálně mechanické a technologické vlastnosti zájmových hornin testovaných na odebraných horninových vzorcích z průzkumného překopu. Druhá oblast se zabývá pracem realizovanými v geotechnické rozrážce. Poslední část zprávy se soustředí na činnost in situ, která se týkala prací pro účely zařazování horninového masivu dle indexových klasifikací RMR aQ, analyzuje a syntetizuje dosažené znalosti a výsledky provedeného průzkumu a udává zatřídění horninového masivu podle indexovaných klasifikací RMR a Q.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014