Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd
Editor
    Buček, Antonín
    Maděra, Petr
Nakladatel
    Mendlova zemědělská a lesnická univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Geobiocenologické spisy
   10
Klíčové slovo
    Dynamiky
    Geobiocenóz
    Hodnocení
    Národní
    Praděd
    Přírodní
    Rezervaci
    Stavu
    Vývoje
Části této monografie
    Reliéf a reliéfotvorné procesy