Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz
Editor
    Polehla, Petr
Nakladatel
    Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Geobiocenologické spisy
   9
Klíčové slovo
    Geobiocenóz
    Hodnocení
    Lesních
    Stavu
    Vývoje
Části této monografie
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu